Experiment Miss

Experiment Miss

Experiment Miss je projekt, jehož cílem bylo definovat krásu lidské tváře s použitím tzv. geometrické morfometriky a vyzkoušet, do jaké míry tvar našeho obličeje souvisí s naším životem. Jako experimentální prostor jsme si vybrali soutěž Česká Miss a finále desátého ročníku soutěže v březnu 2014. Výsledků bylo hned několik: obrázek „ideálu české krásy“ vytvořený z 27 missek, předpověď vítězky soutěže a interaktivní web, který návštěvníky zapojuje do skutečného výzkumu. Podrobné informace najdete na webu www.experimentmiss.cz.

Vyhraje dívka z obálky?

VII-7032.jpg

Ve čtvrtek 6. března jsme navštívili pražského notáře Martina Krčmu a předložili mu listinu, na níž jsou výsledky našeho experimentu: jméno vítězky a žebříček podobnosti dívek k průměru. Existence listiny byla řádně ověřena, papír jsme podepsali a vložili do obálky.

 

Jak probíhal experiment

Prvním krokem bylo shromáždění portrétních fotografií v patřičném formátu (přímý pohled zepředu) a v odpovídajícím rozlišení, což nebyl právě lehký úkol. Málokterá kráska se totiž veřejně prezentuje svou fotografií z občanského průkazu, navíc ve vysokém rozlišení. Petr Bakoš ve spolupráci s biologem Karlem Kleisnerem tyto portréty nejdříve upravili vyretušováním příliš výrazných prvků na pozadí a okolo tváře. Vědecká metoda spočívá v manuálním označení tváře 72 landmarky na klíčových místech (např. obočí, okraj čelisti, nos) ve speciálním programu.

Software pak vypočítá průměrnou polohu každého landmarku a dílčí fotografie roztáhne do vzniklé mřížky.

Náš obrázek „ideální miss“ samozřejmě musel být ve finále postprocesován v grafickém programu. „Průměrná“ barva očí, pleti a vlasů, a hlavně přesné proporce její tváře (o něž v našem experimentu jde) ovšem zůstaly zachovány.

 

Předpověď vítězky

Pro určení shody jednotlivých finalistek s průměrem jsme použili portrétní fotografe dívek vytvořené v předepsaném formátu speciálně pro tento experiment. Podobně jako při tvorbě průměrného obrázku jsme tváře označili 72 landmarky na předepsaných místech. Pak už jsme pro srovnání žádné obrázky nepotřebovali – stačilo nám jen znát polohy landmarků a s pomocí matematické analýzy vypočítat procento odchylky dané finalistky od průměru. Při srovnání tedy nešlo o účes nebo barvu očí, vlasů a kůže, ale čistě o poměr vzdáleností mezi jednotlivými landmarky, což je při výzkumu morfologie obličeje klíčový parametr.

 

Ideál české krásy

ideal-loga.jpg
miss experiment 2014

Tento portrét je průměrem 27 vítězek České Miss z ročníků 2005-2013 (tři vítězné pozice z každého ročníku). Průměrný obrázek vytvořil Petr Bakoš s biologem Karlem Kleisnerem za pomocí vědeckého softwaru. Někteří jej považují za nudný, nám přijde zajímavé, že je zároveň reálný, a zároveň neskutečný. Co myslíte?