Jak poletí?

Toto je první verze průběhu letu balonu při našem experimentu Stratocaching. Balon musí mít systém pro ukončení letu, který zajistí, že ani gondola, ani stratocache nenaruší letový prostor jiného státu. Vypuštění GPS modulů lze zajistit pomocí serva buď automaticky při prasknutí balonu ve výši kolem 30.000 m, automaticky při překročení zadaných souřadnic (nebezpečí opuštění území ČR), nebo manuálním pokynem na dálku pomocí rádia. Manuální pokyn je samozřejmě menší legrace, neb živly přírody jsou součástí hry.

Screen-Shot-2013-06-05-at-180755.png