Spolupracujeme s VZLÚ

Abychom vytvořili ideální design stratokešek, oslovili jsme přední specialisty v oboru aerodynamiky z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, kteří nám ochotně vyšli vstříc. Základní koncept „javorového semínka“ jsme s jejich konzultací mohli rozvinout správným směrem. Spolupráce s VZLÚ v budoucnu umožní také test prototypu ve standardizovaných podmínkách a odpovídající výpočty na základě záběrů padající kešky pořízených vysokorychlostní kamerou.

Stratokešky musejí odpovídat jasně definovaným bezpečnostním předpisům, které stanovuje Úřad pro civilní letectví. Například hodnota dopadové energie čehokoli, co padá na zem, nesmí překročit 33,9 J, což musí být doloženo výpočtem. Kešky tak nemohou nikomu ublížit, ani kdyby dopadly na hlavu chodce nebo přední sklo rychle jedoucího automobilu. Z toho důvodu vyvíjíme moduly s pokročilým materiálem Tyvec s váhou do 50g.

Další otázkou je rozptyl „semének“. Ačkoli ten bude hlavně ovlivněn počasím a tudíž je to spíše otázka pro meteorology, testy s pomocí aerodynamiků nám poskytnou přesnější odhad.

Screen-Shot-2013-06-05-at-115437.png